VNG HỢP TÁC CÙNG DRAGONEST

PHÁT HÀNH AUTOCHESS TOÀN CẦU

TẢI NGAY
 • BẢN ĐẦY ĐỦ: 1.4 GB
 • BẢN LITE: 550 MB
TẢI NGAY
 • BẢN ĐẦY ĐỦ: 1.4 GB
 • BẢN LITE: 550 MB

VNG HỢP TÁC CÙNG DRAGONEST

PHÁT HÀNH AUTOCHESS TOÀN CẦU

 • image

  Thuộc Tính:
  + 100% hồi năng lượng khi gây ra sát thương

  Tinh Thạch Ma Năng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% tốc độ đánh

  Gậy Gỗ

 • image

  Thuộc Tính:
  + 5 hộ giáp

  Giáp Da Bò

 • image

  Thuộc Tính:
  + 5% hút máu khi tấn công thường

  Mặt Nạ Hút Máu

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% kháng ma pháp

  Áo Choàng Kháng Ma Pháp

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20 tấn công

  Kiếm Gãy

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10% sát thương kỹ năng

  Trượng Phép Thuật

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20 tấn công

  Thạch Chùy Phù Văn

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10% tỉ lệ né tránh

  Dây Chuyền Né Tránh

 • image

  Thuộc Tính:
  + 250 sinh lực

  Tinh Thạch Sinh Lực

 • image

  Thuộc Tính:
  + 30 tấn công

  Đao Quỷ

 • image

  Thuộc Tính:
  + 30% tốc độ đánh

  Mảnh Minh Hồn

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% sát thương kỹ năng
  + 100% hồi năng lượng khi gây ra sát thương

  Trượng Thần Bí

 • image

  Thuộc Tính:
  + 650 sinh lực

  Rìu Long Huyết

 • image

  Thuộc Tính:
  + 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương

  Đá Ma Năng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10% Hút máu sát thương kỹ năng

  Bao Tay Rồng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10% hút máu khi tấn công thường
  + 40% tốc độ đánh
  Hiệu Quả:
  - Nhưng sẽ câm lặng tướng này.

  Cách ghép trang bị

  Mặt Nạ Điên

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20 tấn công
  Hiệu Quả:
  - Khi tấn công có 15% xác suất x1.5 lần sát thương.

  Cách ghép trang bị

  Kiếm Critical

 • image

  Thuộc Tính:
  +25 tấn công
  Hiệu Quả:
  - Có 25% xác suất gây ra 100 sát thương ma pháp cho 3 tướng địch.

  Cách ghép trang bị

  Búa Sét

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20% kháng ma pháp
  Hiệu Quả:
  - Tướng phe bạn trong phạm vi 2 ô, nhận khiên chống đỡ 150 sát thương ma pháp, duy trì 5 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Áo Choàng Taboo

 • image

  Thuộc Tính:
  + 250 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Khi chịu tấn công có 50% xác suất chống đỡ 50 sát thương.

  Cách ghép trang bị

  Khiên Ác Quỷ

 • image

  Thuộc Tính:
  + 5 hộ giáp
  + 10 tấn công
  Hiệu Quả:
  - Chuyển 100% sát thương chịu trong 4 giây thành sát thương thuần và phản đòn người tấn công, thời gian chờ 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Giáp Phản

 • image

  Thuộc Tính:
  + 30% sát thương kỹ năng

  Cách ghép trang bị

  Trượng Ma Pháp

 • image

  Thuộc Tính:
  + 100% năng lượng khi gây ra sát thương
  Hiệu Quả:
  - Thời gian chờ kỹ năng giảm 20%.

  Cách ghép trang bị

  Ngọc Ma Năng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10% sát thương kỹ năng
  + 100% hồi năng lượng khi gây ra sát thương.
  Hiệu Quả:
  - Gây ra 10% sinh lực tối đa + 200 sát thương ma pháp cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, thời gian hồi 15 giây. (Khi bắt đầu mỗi hiệp, thời gian chờ để tự động kích hoạt là 2 giây)

  Cách ghép trang bị

  Gậy Sét

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% kháng ma pháp
  Hiệu Quả:
  - Phe bạn ở phạm vi 1 ô xung quanh nhận được hồi sinh lực từ tấn công thường tăng 15%.

  Cách ghép trang bị

  Mặt Nạ Con Rối

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20 tấn công
  + 10% tốc độ đánh
  Hiệu Quả:
  - Tấn công có 35% xác suất nhận hiệu quả cộng thêm: Không thể bị né tránh và khiến hiệu quả hồi sinh lực của mục tiêu giảm 35% trong 5 giây.

  Cách ghép trang bị

  Gậy Quên Lãng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10 hộ giáp
  Hiệu Quả:
  - Giảm 15% tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi 1 ô.

  Cách ghép trang bị

  Giáp Thép

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% tỉ lệ né tránh
  + 250 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Tướng địch có sức tấn công cao nhất bị tước vũ khí, duy trì 3 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Kích Đoạt Hồn

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% tỉ lệ né tránh
  + 15% tốc độ đánh
  Hiệu Quả:
  - Khi tấn công cận chiến gây ra 30% sát thương thuần lên tướng phe địch trong phạm vi 1 ô.

  Cách ghép trang bị

  Đao Cuồng Chiến

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15 tấn công
  + 350 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Kháng ma pháp tăng 100%, và nhận miễn dịch kỹ năng, duy trì 4 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Quyền Trượng Mãng Xà

 • image

  Thuộc Tính:
  + 25 tấn công
  + 15% sát thương kỹ năng
  Hiệu Quả:
  - Khi bị tấn công cận chiến, sẽ đẩy đối phương ra cự ly xa nhất với bản thân. Thời gian hồi 15 giây.

  Cách ghép trang bị

  Thương Đẩy Lùi

 • image

  Thuộc Tính:
  + 8 giáp
  + 15% tỉ lệ né tránh
  Hiệu Quả:
  - Khi bị tấn công thường sẽ giảm 15% tốc độ đánh của đối phương, duy trì 5 giây.

  Cách ghép trang bị

  Giáp Ma

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20 tấn công
  + 100% hồi năng lượng khi gây sát thương ma pháp
  Hiệu Quả:
  - Dịch chuyển đến vị trí xa nhất có thể tấn công đối phương và nhận 50 năng lượng. Thời gian hồi 15 giây.

  Cách ghép trang bị

  Dao Dịch Chuyển

 • image

  Thuộc Tính:
  + 50 tấn công
  + 30% tốc độ đánh
  Hiệu Quả:
  - Có 25% xác suất gây ra 200 sát thương ma pháp cho 5 tướng địch.

  Cách ghép trang bị

  Búa Mjollnir

 • image

  Thuộc Tính:
  + 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
  Hiệu Quả:
  - Trong phạm vi 1 ô, giáp tướng phe bạn tăng 8, tốc độ đánh tăng 15%, giáp tướng phe địch giảm 8, tốc độ đánh giảm 15%.

  Cách ghép trang bị

  Giáp Xương

 • image

  Thuộc Tính:
  + 550 sinh lực
  + 15% kháng ma pháp
  Hiệu Quả:
  - Tướng phe bạn 1 ô xung quanh nhận 20% hút máu khi tấn công thường.

  Cách ghép trang bị

  Trái Tim Rồng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 45% sát thương kỹ năng
  + 100% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
  Hiệu Quả:
  - Khiến 1 tướng địch ngẫu nhiên biến thành chim cánh cụt 5 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Gậy Tà Ác

 • image

  Thuộc Tính:
  + 80 tấn công
  + 15% tốc độ đánh
  Hiệu Quả:
  - Tấn công có 100% xác suất nhận hiệu quả cộng thêm: Không thể bị né tránh và khiến hiệu quả hồi sinh lực của mục tiêu giảm 70% trong 5 giây.

  Cách ghép trang bị

  Gậy Như Ý

 • image

  Thuộc Tính:
  + 40 tấn công
  Hiệu Quả:
  - Khi tấn công có 10% xác suất x4 lần sát thương.

  Cách ghép trang bị

  Đại Bát Chí Mạng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 200% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
  + 15% sát thương kỹ năng
  Hiệu Quả:
  - Sau khi sử dụng kỹ năng sẽ tạo mới thời gian chờ kỹ năng, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Ngọc Refresh

 • image

  Thuộc Tính:
  + 650 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Khi bị tấn công có 50% xác suất đỡ đòn 50 sát thương. 
  - Trong phạm vi 3 ô, tất cả tướng phe bạn hồi 10% sinh lực, đồng thời nhận 100% đỡ đòn 10 điểm sát thương, duy trì 10 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Khiên Phòng Hộ

 • image

  Thuộc Tính:
  + 50 tấn công
  + 350 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Kháng ma pháp tăng 100% và nhận được miễn dịch kỹ năng, duy trì 9 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Quyền Trượng Rồng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20% kháng ma pháp
  + 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
  Hiệu Quả:
  - Tất cả phe bạn trong phạm vi 3 ô nhận được khiên bảo vệ có thể đỡ 200 sát thương ma pháp, duy trì 5 giây. Thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Tẩu Kháng Ma Pháp

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% hút máu khi tấn công thường
  + 50% tốc độ đánh
  Hiệu Quả:
  - Tướng địch bị tấn công giảm 8 giáp trong 5 giây.
  Nhưng sẽ câm lặng tướng này.

  Cách ghép trang bị

  Mặt Nạ Ma Quái

 • image

  Thuộc Tính:
  + 10 tấn công
  + 40% hồi năng lượng khi nhận sát thương
  Hiệu Quả:
  - Nhận khiên đỡ 300 sát thương, duy trì 6 giây. Khi hết khiên hoặc khiên bị phá bỏ, gây 60% sát thương thuần cho tướng địch trong phạm vi 5 ô, và giảm 30% tốc độ đánh của tướng địch trong 5 giây. Thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Giáp Băng

 • image

  Thuộc Tính:
  + 40% tốc độ đánh
  + 15% tỉ lệ né tránh
  Hiệu Quả:
  - Khi tấn công cận chiến sẽ khiến địch trong phạm vi 2 ô chịu 30% sát thương tấn công thuần.

  Cách ghép trang bị

  Rìu Cuồng Chiến

 • image

  Thuộc Tính:
  + 15% tỉ lệ né tránh
  + 800 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Tướng địch có sức tấn công cao nhất bị tước vũ khí trong 5 giây, thời gian hồi 30 giây.

  Cách ghép trang bị

  Kích Phán Quyết

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20% sát thương kỹ năng
  + 150% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
  Hiệu Quả:
  - Gây ra 20% sinh lực tối đa + 300 sát thương ma pháp cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, thời gian hồi 12 giây. (Khi bắt đầu mỗi hiệp, thời gian chờ để tự động kích hoạt là 2 giây)

  Cách ghép trang bị

  Gậy Sét (Cao Cấp)

 • image

  Thuộc Tính:
  + 20 tấn công
  + 100% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
  + 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
  Hiệu Quả:
  - Dịch chuyển đến vị trí xa nhất có thể tấn công đối phương, nhận 50 năng lượng, trong 6 giây sau khi dịch chuyển, nhận sát thương sẽ phản hồi lại 100% sát thương thuần lên kẻ tấn công. Thời gian hồi 15 giây.

  Cách ghép trang bị

  Trượng Dịch Chuyển

 • image

  Thuộc Tính:
  + 30 tấn công
  + 15% sát thương kỹ năng
  + 650 sinh lực
  Hiệu Quả:
  - Gây thêm 60% sát thương cho 2 đối thủ trong phạm vi 2 ô (chỉ bao gồm tấn công tầm xa)
  - Khi bị tấn công cận chiến sẽ đẩy đối phương ra cự ly xa nhất với bản thân. Thời gian hồi 15 giây.

  Cách ghép trang bị

  Trường Thương Rồng