Auto Chess VNG

1
Mua tướng
2
Sắp xếp đội hình
3
Kết hợp hệ và tộc
4
Chiến thắng