Kira

Internal

Thuộc tính

  • Sức khỏe

Kira Kira

Tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt
1: Sinh lực tối đa của tất cả tướng phe bạn tăng 5%

Race Background