VNG ร่วมกับ DRAGONEST

เปิดตัวเกม AUTO CHESS อย่างเป็นทางการทั่วโลก

ดาวน์โหลดทันที!
 • เวอร์ชั่นดั้งเดิม ขนาด: 1.4 GB
 • เวอร์ชั่น LITE ขนาด: 550 MB
ดาวน์โหลดทันที!
 • เวอร์ชั่นดั้งเดิม ขนาด: 1.4 GB
 • เวอร์ชั่น LITE ขนาด: 550 MB

VNG ร่วมกับ DRAGONEST

เปิดตัวเกม AUTO CHESS อย่างเป็นทางการทั่วโลก

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  เมื่สร้างความเสียหายจะได้รับมานา +100%

  Magicka Crystal

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ความเร็วในการโจมตี +15%

  Wooden Club

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  เกราะ +5

  Cattlehide Armour

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ดูดเลือด +5% เมื่อโจมตีปกติ

  Dracula Mask

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ต้านทานเวทย์ +15%

  Resistance Cloak

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  พลังโจมตี +20

  Broken Sword

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ความเสียหายสกิล +10%

  Magicka Staff

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  พลังโจมตี +20

  Rune Hammer

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  อัตราการหลบหลีก +10%
   

  Lucky Coin

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  HP +250

  Life Crystal

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  พลังโจมตี +30%

  Ghost Blade

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ความเร็วในการโจมตี +30%
   

  Wraith Shard

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ความเสียหายสกิล +15%

  อัตราการฟื้นฟูมานา +100%

  Mysterial Staff

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  HP +650
   

  Dragon Blood Axe

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เมื่อถูกโจมตีจะได้รับมานาฟื้นฟู +40%
   

  Nether Essence

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม:


  เพิ่มดูดเลือดสกิล +10%

  Dragonthorn Bracer

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ดูดเลือด +10% 

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: พิ่มความเร็วในการโจมตี +40% จะทำให้ฮีโร่ตัวนี้เป็นใบ้ไม่สามารถใช้สกิลได้ 

  วิธีรวมไอเทม

  Frantic Mask

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  พลังโจมตี +20

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: มีโอกาส 15% ที่จะสร้างเสียหายแรงขึ้น 1.5 เท่า

   

   


   

  วิธีรวมไอเทม

  Crystal Sword

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  พลังโจมตี  +25

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: เมื่อโจมตีจะมีโอกาส 25% ที่จะสร้างความเสียหายเวทย์ 100 หน่วย แก่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัว; CD: 0.5 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Maelstorm

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ต้านทานเวทย์ +20%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: ฮีโร่ฝ่ายเราในระยะ 2 ช่องได้รับโล่ป้องกันความเสียหายจากเวทย์ 150 หน่วย ต่อเนื่อง 5 วินาที CD: 30 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Anti-Maga Cloak

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  HP +250

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม


  Passive: มีโอกาส 50% ที่จะบล็อคความเสียหาย 50 ระหว่างถูกโจมตี

  วิธีรวมไอเทม

  Dragonbone Shield

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เกราะ +5

  พลังโจมตี +10

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: สะท้อน 100% ของความเสียหายที่ได้รับใน 4 วินาทีกลับไปยังผู้โจมตี CD: 30 วินาที

   

   

  วิธีรวมไอเทม

  Blade Mail

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ความเสียหายสกิล +30%

  วิธีรวมไอเทม

  Voodoo Staff

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  เวลาคูลดาวน์สกิลลดลง 20%

  มื่อสร้างความเสียหายจะได้รับมานาฟื้นฟู +100%

   

  วิธีรวมไอเทม

  Orb of Regen

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ความเสียหายสกิล +10%

  อัตราการฟื้นฟูมานา +100%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม
   

  Active: สุ่มสร้างความเสียหายเวทย์ 350 หน่วย ให้แก่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู; CD: 15 วินาที (เมื่อเริ่มการต่อสู้ CD: 2 วินาที)

  วิธีรวมไอเทม

  Pulse Staff

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ต้านทานเวทย์  +15%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม


  Passive: ฮีโร่ฝ่ายเราในระยะ 1 ช่อง ได้รับดูดเลือด 15% เมื่อโจมตีปกติ

  วิธีรวมไอเทม

  Puppet Mask

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม


  พลังโจมตี +20

  ความเร็วในการโจมตี +10%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: ทุกครั้งที่การโจมตีมีโอกาส 35% ที่จะได้รับเอฟเฟคโบนัส: ไม่สามารหลบหลีกได้ และอัตราการฟื้นฟู HP ของศัตรู -35% ภายใน 5 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Oblivion Staff

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  เพิ่มเกราะ 5 หน่วย รวมทั้งฮีโร่ฝ่ายเราที่อยู่ในในระยะ 1 ช่องจะเพิ่มเกราะ 3 หน่วย

   

   

  วิธีรวมไอเทม

  Steel Platemail

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  อัตราการหลบหลีก +15%

  HP +250

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: ปลดอาวุธศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดภายใน 3 วินาที; CD: 30 วินาที 

   

   

   

  วิธีรวมไอเทม

  Cloud Halberd

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เมื่อโจมตีในระยะใกล้ จะทำให้ศัตรูในระยะ 1 ช่อง ได้รับความเสียหายโดยตรง 20%

  วิธีรวมไอเทม

  Shadow Edge

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  พลังโจมตี +15

  HP +350

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: พิ่มพลังป้องกันเวทย์ 100% และต้านทานสกิล ภายใน 4 วินาที; CD: 30 วินาที
   

  วิธีรวมไอเทม

  Python Wand

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม:


  เพิ่มพลังโจมตี +25
  เพิ่มความเสียหายสกิล +15%


  ประสิทธิภาพของไอเทม:


  - เมื่อถูกโจมตีในระยะประชิด ศัตรูจะถูกผลักไปยังระยะไกลที่สุด CD: 15 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Black Ice Lance

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม:


  เพิ่มเกราะป้องกัน +8
  เพิ่มอัตราการหลบหลีก +15%


  ประสิทธิภาพของไอเทม:


  - เมื่อถูกโจมตีจะลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู 15% ภายใน 5 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Ice Platemail

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม:


  เพิ่มพลังโจมตี +20
  เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา เมื่อถูกโจมตี +100%


  ประสิทธิภาพของไอเทม:


  - พุ่งไปยังตำแหน่งที่ไกลที่สุดที่สามารถโจมตีศัตรูได้ และรับมานา 50 หน่วย; CD: 15 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Teleport Dagger

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  พลังโจมตี +50

  ความเร็วในการโจมตี +30%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม
   

  Passive: เมื่อโจมตีจะมีโอกาส 25% ที่จะสร้างความเสียหายเวทย์ 200 หน่วย แก่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 5 ตัว; CD: 0.5 วินาที

   

  วิธีรวมไอเทม

  Mjollnir

 • image

  ประสิทธิภาพของไอเทม


  ในระยะ 1 ช่อง เพิ่มเกราะ +8 หน่วย และความเร็วในการโจมตี +15% ให้แก่ฮีโร่ฝ่ายเราทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ลดเกราะลง -8 หน่วย และความเร็วโจมตี -15% ในระยะ 1 ช่องให้แก่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด

   

  วิธีรวมไอเทม

  Barbaric Cuirass

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เพิ่มป้องกันความเสียหายเวทย์ +15%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  ฮีโร่ฝ่ายเราที่อยู่ในระยะ 1 ช่อง เพิ่มโจมตีปกติกับดูดเลือด 20% เมื่อโจมตีปกติ


   

  วิธีรวมไอเทม

  Heart of Tarrasque

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ความเสียหายสกิล +45%

  อัตราการฟื้นฟูมานาเมื่อโจมตี +100%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: สุ่มสาปศัตรู 1 ตัวเป็นเพนกวินภายใน 5 วินาที; CD: 30 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Scythe of Vyse

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  พลังโจมตี +80

  ความเร็วในการโจมตี +15%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 100% ได้รับเอฟเฟคโบนัส: ไม่สามารหลบหลีกได้ และลดฟื้นฟู HP ของศัตรูลง 70% ภายใน 5 วินาที
   

  วิธีรวมไอเทม

  Monkey King Cane

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  พลังโจมตี +40

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายแรงขึ้น 4 เท่า

  วิธีรวมไอเทม

  Dragonbone Ballista

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  อัตราการฟื้นฟูมานาเมื่อโจมตี +200%

  ความเสียหายสกิล +15%

   

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: เมื่อปล่อยสกิลจะรีเฟรชเวลาคูลดาวน์สกิลทันที CD: 30 วินาที

   

  วิธีรวมไอเทม

  Orb of Refresh

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  HP: +625

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Passive: มีโอกาส 50% ที่จะบล็อค 50 ความเสียหายเมื่อถูกโจมตี 

  Active: ฮีโร่ฝ่ายเราในระยะ 3 ช่อง เพิ่ม HP 10% และมีโอกาส 100% ที่จะบล็อค 10 ความเสียหาย ต่อเนื่อง 10 วินาที CD: 30 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Heaven's Gift

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  พลังโจมตี +20

  HP +350

  เมื่อได้รับความเสียหาย มานาเพิ่มขึ้น +40% 

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ +100% และต้านทานสกิล ภายใน 9 วินาที CD: 30 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Claw Wand

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม
   

  ต้านทานเวทย์ +20%

  อัตราการฟื้นฟูมานา +40%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: ฮีโร่ฝ่ายเราในระยะ 3 ช่องสร้างโล่ป้องกันความเสียหายเวทย์ 200 หน่วย ต่อเนื่อง 5 วินาที; CD: 30 วินาที
   

  วิธีรวมไอเทม

  Jade Pipe

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เมื่อโจมตีปกติได้รับดูดเลือด +10%

  ความเร็วในการโจมตี +50%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  ลดเกราะฮีโร่ฝ่ายศัตรู 8 หน่วย ภายใน 5 วินาที


   

  วิธีรวมไอเทม

  Infused Mask

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เพิ่มเกราะ +10 

  เพิ่มอัตราการหลบหลีก +15%

  เพิ่มดูดเลือดสกิล +10%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: สร้างความเสียหายเวทย์ 300 หน่วย ให้แก่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูในระยะ 5 ช่อง ลดความเร็วในการโจมตี 30% ภายใน 5 วินาที CD: 30 วินาที


   

  วิธีรวมไอเทม

  Ice Armor

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  เพิ่มพลังโจมตี +35 หน่วย

  ความเร็วในการโจมตี +15% 

  อัตราการหลบหลีก +15% 

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม
   

  เมื่อโจมตีในระยะใกล้ จะทำให้ศัตรูในระยะ 2 ช่องได้รับ 30% ความเสียหายโดยตรง
   

  วิธีรวมไอเทม

  AXE OF FURY

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  อัตราหลบหลีก +15%

  HP +800

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม

   

  Active: ปลดอาวุธศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดภายใน 5 วินาที; CD: 30 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Halberd of Judgement

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม

   

  ความเสียหายสกิล +20%

  อัตราการฟื้นฟูมานา +150%

   

  ประสิทธิภาพของไอเทม
   

  Active: สุ่มสร้าง [10% HP สูงสุด + 450] ความเสียหายเวทย์ ต่อศัตรู 1 ตัว; CD: 12 วินาที (เมื่อเริ่มการต่อสู้ CD: 2 วินาที)

  วิธีรวมไอเทม

  Origin Wand

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม:


  เพิ่มพลังโจมตี + 20
  เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา เมื่อสร้างความเสียหาย + 100%
  เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา เมื่อรับความเสียหาย + 40%


  ประสิทธิภาพของไอเทม:


  - พุ่งไปยังตำแหน่งด้านหน้าที่อยู่ไกลสุดที่สามารถโจมตีศัตรูได้ และรับมานา 50 หน่วย หลังการพุ่ง 6 วินาที หากรับความเสียหายจะสะท้อนความเสียหายโดยตรง 100% ให้แก่ฮีโร่ที่โจมตี; CD: 15 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Flicker Staff

 • image

  คุณสมบัติของไอเทม:


  เพิ่มพลังโจมตี +30
  เพิ่มความเสียหายสกิล +15%
  เพิ่ม HP +650


  ประสิทธิภาพของไอเทม:


  - สร้างความเสียหายเพิ่มเติม 40% ให้แก่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัว ในระยะ 2 ช่อง (สำหรับการโจมตีระยะไกลเท่านั้น)
  - เมื่อถูกโจมตีในระยะประชิดศัตรูจะถูกผลักไปยังระยะไกลที่สุด CD: 15 วินาที

  วิธีรวมไอเทม

  Holy Spirit Lance