• Tộc:
 • Hệ:
 • Phẩm chất:

  God of War

  Redaxe Chief

  Tusk Champion

  Unicorn

  Frost Knight

  Defector

  Egersis Ranger

  Soul Breaker

  Sky Breaker

  Heaven Bomber

  Taboo Witcher

  Orge Mage

  Stone Spirit

  Winter Chiropteran

  Swordman

  Skull Hunter

  Desperate Doctor

  Abyssal Guard

  The Source

  Shining Dragon

  Ripper

  Hell Knight

  Water Spirit

  Wisper Seer

  Lightblade Knight

  Phantom Queen

  Abyssalcrawler

  Grand Herald

  Argali Knight

  Warpwood Sage

  Shadow Devil

  Fallen Witcher

  Thunder Spirit

  Lord of Sand

  Evil Knight

  Shining Archer

  Poisonous worm

  Flamming Wizard

  Werewolf

  Wind Ranger

  Shadowcrawler

  Venom

  Dwarf Sniper

  Razorclaw

  Shining Assassin

  Dragon Knight

  Pirate Captain

  Tortola Elder

  Corruption Soulreaper

  Siren

  Doom Arbiter

  Berserker

  Venomancer

  Storm Shaman

  Grimtouch

  Devastator

  Tsunami Stalker

  Dark Spirit

  Blight Sorcerer

  Strange Egg

  God of Thunder

  Helicopter

  Rogue Guard

 • Rìu Kira

  Rìu Kira

  Sinh lực tăng 15%

  Cần cho tổ hợp
 • Tinh Thạch Ma Năng

  Tinh Thạch Ma Năng

  Khi gây sát thương, hồi năng lượng tăng 100%.

  Cần cho tổ hợp
 • Gậy Gỗ

  Gậy Gỗ

  Tấn công tăng 5, tốc độ tăng 10%

  Cần cho tổ hợp
 • Giáp Da Bò

  Giáp Da Bò

  Hộ giáp tăng 5

  Cần cho tổ hợp
 • Mặt Nạ Hút Máu

  Mặt Nạ Hút Máu

  Hút máu tăng 5% khi tấn công thường

  Cần cho tổ hợp
 • Nhẫn Sinh Lực

  Nhẫn Sinh Lực

  Sinh lực hồi mỗi giây tăng 10

  Cần cho tổ hợp
 • Áo Choàng Kháng Ma

  Áo Choàng Kháng Ma

  Kháng phép tăng 15%

  Cần cho tổ hợp
 • Khiên

  Khiên

  Khi bị tấn công có 100% xác suất chống đỡ 10 đòn đánh thường

  Cần cho tổ hợp
 • Kiếm Gãy

  Kiếm Gãy

  Tấn công tăng 20

  Cần cho tổ hợp
 • Tinh Thạch Sinh Lực

  Tinh Thạch Sinh Lực

  Sinh lực tăng 250

  Cần cho tổ hợp
 • Pháp Trượng Ma Năng

  Pháp Trượng Ma Năng

  Sát thương kỹ năng tăng 10%

  Cần cho tổ hợp
 • Thạch Chùy Phù Văn

  Thạch Chùy Phù Văn

  Tấn công tăng 15

  Cần cho tổ hợp
 • Lao Móc

  Lao Móc

  Tấn công tăng 15

  Cần cho tổ hợp
 • Đoản Kiếm

  Đoản Kiếm

  Khi chịu sát thương, hồi năng lượng tăng 25%, chủ động: di chuyển nhanh đến ô kẻ địch dễ tấn công nhất, thời gian chờ 60 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Xu May Mắn

  Xu May Mắn

  Tỷ lệ né tăng 10%

  Cần cho tổ hợp
 • U Linh Chiến Đao

  U Linh Chiến Đao

  Tấn công tăng 30

  Cần cho tổ hợp
 • Mảnh Minh Hồn

  Mảnh Minh Hồn

  Tốc độ đánh 30%

  Cần cho tổ hợp
 • Ma Trượng Thần Bí

  Ma Trượng Thần Bí

  Sát thương kỹ năng tăng 15%, khi gây sát thương hồi năng lượng tăng 100%

  Cần cho tổ hợp
 • Rìu Long Huyết

  Rìu Long Huyết

  Sinh lực tăng 500, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10

  Cần cho tổ hợp
 • Mặt Nạ Cuồng Nộ

  Mặt Nạ Cuồng Nộ

  Hấp huyết tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 40%, bản thân câm lặng

  Cần cho tổ hợp
 • Kiếm Ma Tinh

  Kiếm Ma Tinh

  Tấn công tăng 20, khi tấn công có 15% xác suất gây ra sát thương x1.5

  Cần cho tổ hợp
 • Chùy Lôi Điện

  Chùy Lôi Điện

  Tấn công tăng 25, và có 25% xác suất gây 100 sát thương kỹ năng cho 3 tướng địch.

  Cần cho tổ hợp
 • Áo Choàng Diệt Ma

  Áo Choàng Diệt Ma

  Sinh lực hồi mỗi giây tăng 10, kháng ma tăng 30%.

  Cần cho tổ hợp
 • Long Cốt Thuẫn

  Long Cốt Thuẫn

  Sinh lực tăng 250, khi chịu tấn công có 50% xác suất chống đỡ 50 sát thương.

  Cần cho tổ hợp
 • Giáp Dao

  Giáp Dao

  Hộ giáp tăng 5, tấn công tăng 10, chủ động: Chuyển 100% sát thương chịu trong 4 giây thành sát thương thuần và phản đòn người tấn công, thời gian chờ 30 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Pháp Trượng Vu Độc

  Pháp Trượng Vu Độc

  Sát thương kỹ năng tăng 30%.

  Cần cho tổ hợp
 • Cầu Hồi Phục

  Cầu Hồi Phục

  Sinh lực hồi mỗi giây tăng 10, khi gây sát thương, hồi năng lượng tăng 100%.

  Cần cho tổ hợp
 • Món Quà Thời Gian

  Món Quà Thời Gian

  Sinh lực tăng 15%, khi bị tấn công có 100% xác suất đỡ đòn 10 sát thương. Chủ động: Trong phạm vi 3 ô, tất cả tướng phe bạn hồi sinh lực 10%, đồng thời nhận 100% đỡ đòn 10 điểm sát thương, duy trì 10 giây

  Cần cho tổ hợp
 • Mặt Nạ Con Rối

  Mặt Nạ Con Rối

  Kháng phép tăng 15%, phe bạn ở 1 ô xung quanh nhận được hồi sinh lực tăng 15% theo sát thương

  Cần cho tổ hợp
 • Gậy Quên Lãng

  Gậy Quên Lãng

  Tấn công tăng 20, tốc độ đánh tăng 10%, tấn công có 35% không thể bị né tránh

  Cần cho tổ hợp
 • Quyền Trượng Rồng

  Quyền Trượng Rồng

  Tấn công tăng 15, sinh lực tăng 15%. Chủ động: Kháng ma tăng 100% và nhận được miễn dịch kỹ năng, duy trì 8 giây, thời gian chờ 30 giây

  Cần cho tổ hợp
 • Giáp Thép

  Giáp Thép

  Giáp tăng 10

  Cần cho tổ hợp
 • Rìu Ma Huyết

  Rìu Ma Huyết

  Tấn công tăng 30, Tấn công khiến tướng phe địch trong 5 giây giảm giáp 10.

  Cần cho tổ hợp
 • Chiến Giáp Hoang Dã

  Chiến Giáp Hoang Dã

  Trong 1 ô, giáp tướng phe bạn tăng 8, tốc độ đánh tăng 15%, giáp tướng phe địch giảm 8, tốc độ đánh giảm 15%.

  Cần cho tổ hợp
 • Gậy Chính Xác

  Gậy Chính Xác

  Tấn công tăng 80, tốc độ đánh tăng 10%, không thể né.

  Cần cho tổ hợp
 • Ma Tinh Minh Hồn

  Ma Tinh Minh Hồn

  Tốc độ đánh tăng 70%.

  Cần cho tổ hợp
 • Pháp Trượng Xung Kích (Cấp 1)

  Pháp Trượng Xung Kích (Cấp 1)

  Sát thương kỹ năng tăng 10%. khi gây ra sát thương hồi năng lượng tăng 100%, chủ động: Gây ra sát thương kỹ năng 400 cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, thời gian chờ 15 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Pháp Trượng Xung Kích (Cấp 2)

  Pháp Trượng Xung Kích (Cấp 2)

  Sát thương kỹ năng tăng 20%. khi gây ra sát thương hồi năng lượng tăng 100%, chủ động: Gây ra sát thương kỹ năng 500 cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, thời gian chờ 12 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Tẩu Phỉ Thúy

  Tẩu Phỉ Thúy

  Kháng phép tăng 15%, hồi sinh lực tăng 10, sinh lực tăng 250. Dùng: Tất cả phe bạn trong phạm vi 3 ô nhận được khiên bảo vệ có thể đỡ 150 sát thương kỹ năng, duy trì 5 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Kích Vân Đính

  Kích Vân Đính

  Tỷ lệ né tăng 15%, sinh lực tăng 15%. Dùng: Tướng địch có sức tấn công cao nhất bị tước vũ khí, không thể tấn công trong 5 giây

  Cần cho tổ hợp
 • Ảnh Kiếm Thép

  Ảnh Kiếm Thép

  Tỷ lệ né tăng 15%, tấn công tăng 15, tốc độ tấn công tăng 15%

  Cần cho tổ hợp
 • Mặt Nạ Ma Quái

  Mặt Nạ Ma Quái

  Hút máu tăng 10%, nhiều nhất tăng 500 sinh lực, và làm cho tướng của địch không thể hồi phục sinh lực

  Cần cho tổ hợp
 • Cưa Điện Kinh Hồn

  Cưa Điện Kinh Hồn

  Tấn công tăng 100.

  Cần cho tổ hợp
 • Chùy Sấm Sét

  Chùy Sấm Sét

  Tấn công tăng 50, tốc độ đánh tăng 30%, và có 25% xác suất gây 200 sát thương kỹ năng cho 5 tướng địch.

  Cần cho tổ hợp
 • Ma Long Tâm

  Ma Long Tâm

  Sinh lực tăng 1000, mỗi 2 giây khôi phục 1% sinh lực tối đa.

  Cần cho tổ hợp
 • Lưỡi Liềm Tà Ác

  Lưỡi Liềm Tà Ác

  Sát thương kỹ năng tăng 15%, khi chịu và gây sát thương, hồi ma pháp tăng 50%, chủ động: khiến 1 tướng địch ngẫu nhiên biến thành chim cánh cụt 5 giây, thời gian chờ 30 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Đại Pháo Long Cốt

  Đại Pháo Long Cốt

  Tấn công tăng 40, khi tấn công có 10% xác suất tạo 4 lần sát thương.

  Cần cho tổ hợp
 • Cầu Tạo Mới

  Cầu Tạo Mới

  Sinh lcuwj hồi mỗi giây tăng 20, khi gây sát thương, hồi nặng lượng tăng 200%; khi sử dụng kỹ năng, tạo mới thời gian chờ kỹ năng. giãn cách kích hoạt 30 giây.

  Cần cho tổ hợp
 • Giáp Băng Gai

  Giáp Băng Gai

  Hộ giáp tăng 10, sát thương kỹ năng tăng 15%, hồi năng lượng khi gây sát thương tăng 50%. Chủ động: Bắn ra luồng sóng băng giá trong phạm vi tối đa 5 ô, gây ra 100 sát thương cho địch và giảm 30% tốc độ đánh, duy trì trong 5 giây

  Cần cho tổ hợp
 • Rìu Cuồng Chiến

  Rìu Cuồng Chiến

  Tấn công tăng 30, khi gây sát thương, hồi năng lượng tăng 100%, đồng thời khi tấn công cận chiến sẽ khiến địch trong 2 ô chịu sát thương thuần 30% tấn công

  Cần cho tổ hợp