VNG HỢP TÁC CÙNG DRAGONEST

PHÁT HÀNH AUTOCHESS TOÀN CẦU

VNG HỢP TÁC CÙNG DRAGONEST

PHÁT HÀNH AUTOCHESS TOÀN CẦU

[CỘNG ĐỒNG] CÔNG BỐ 32 KỲ THỦ BƯỚC VÀO VÒNG LOẠI CẤP QUỐC GIA VIỆT NAM

Ngày đăng 17-06-2020

Xin được chúc mừng những kỳ thủ dưới đây - họ đã lọt qua vòng đấu loại khu vực để đến với vòng đấu lại Quốc Gia Việt Nam! Hãy tiếp tục dõi theo cuộc hành trình của 32 gương mặt này kể từ ngày 10-12 tháng 7 sắp tới!